Members | Sign In
Forum MKS Polonia Warszawa 2004 > Aktualności treningowe
avatar

Trening w czwartek, 20 września 2012 r. sparing w NIEDZIELĘ, 23 września + deklarcje klubowe oraz związkowe

posted Sep 20, 2012 21:17:45 by prze_admin
Dziś na treningu byli już tylko chłopcy zakwalifikowani do dalszego szkolenia piłkarskiego. W środę na zakończenie ćwiczeń trener podziękował kandydatom do drużyny, którzy nie spełnili oczekiwań trenerów. Wszystkim nowym chłopcom obecnym na naszych treningach, którzy nie dostali się do drużyny, po przerwie wakacyjnej życzymy powodzenia.

Trener przekazał informacje bieżące dotyczące Naszej drużyny:

1. W najbliższą niedzielę (23 września) gramy SPARING z AGRYKOLĄ. Zbiórka dla wszystkich, niedziela godzina 13:05 boisko Agrykoli przy ul. Myśliwieckiej (między Liceum "Batorego", a Radiową Trójką). Mecz rozpocznie się o godzinie 14, obowiązują białe koszulki, czarne getry i spodenki,

2. Składki można wpłaca na konto, podane na stronie i w deklaracjach

3. Na tą chwilę mam badania lekarskie następujących chłopców: Asłanowicz, Gołąb, Dzwonnik, Hodor, Janusz, Leszczyna, Russek, Olszewski, Trzciński, Wenta, Orełko, Rutkowski, bardzo proszę o uzupełnienie brakujących orzeczeń lekarskich4. kolejna prośba o jak najszybsze wypełnienie deklaracji klubowych oraz deklaracji statutu amatora do pobrania ze strony www.mzpn.pl, przy deklaracjach klubowych musi być podpis rodzica (opiekuna prawnego) oraz dziecka

Są to najpilniejsze rzeczy które Trener musi do końca przyszłego tygodnia dostarczyć do klubu. Trener Tomasz Sokołowski prosi o poważne potraktowanie tematów i pozdrawia.
[Last edited Sep 20, 2012 21:53:00]
Login below to reply: